ordinacija@pavlovic-stomatologija.com Kontakt telefon: +387 51 217 414
  • Deutsch
  • English
  • BHS

Mini implanti

Razvoj implantologije u proteklim godinama donio je nove tehnike i materijale koji su nam pomogli da bolje, lakše, kvalitetnije izađemo u susret pacijentima i njihovim željama da nadomeste svoje zube implantatima.

Totalne proteze se stabilizuju u ustima pomoću kontakta plastične baze proteze sa mekim tkivima, taj kontakt se postiže kombinacijom mišićne kontrole i vakuma koji nastaje zbog tankog sloja pljuvačke.

Za ugodno nošenje i pravilnu funkciju proteza bitno je da se one dobro drže na svom ležištu. To znači da se ne pomiču i ne ispadaju tokom govora i žvakanja. U pojedinim slučajevima, naročito kod osoba starijeg životnog doba, resorptivne promjene poslije vađenja zuba utiču na smanjenje visine i širine alveolarnog grebena. S obzirom na to, da je potporna površina smanjena, dovodi se u pitanje smanjenje retencije i stabilizacije totalne proteze. I dugotrajno nošenje loših proteza ubrzava resorpciju alveolarnog grebena.

Danas, problem totalne proteze rješavamo mini implantatima, uz pomoć kojih se totalne proteze stabilizuju, a proces žvakanja je mnogo bolji,čak vise od 70% efikasniji.

Pošto držanje proteze izrazito zavisi od oblika ležišta, ponekad je zbog nepovoljnog oblika bezubog grebena teško (ponekad i nemoguće) izraditi stabilnu protezu. To je posebno izraženo na ležištu donje proteze koje zbog jake resorpcije bezubog grebena može postati posve ravno. Na ravnom ležištu nedostaje greben za koji bi se uhvatila baza proteze, pa je ona nestabilna i pomična tokom govora i žvakanja.

Današnja tehnologija omogućava izradu proteza koje se ne miču u ustima prilikom žvakanja i kod pacijenta ne razvijaju strah da će ispasti u slučaju da se prejako nasmiju. U novije vrijeme, kao jedno od mogućih rješenja u cilju prevazilaženja nepovoljnih anatomskih uslova, sa veoma dobrim rezultatima stabilizacije i retencije  totalne proteze, pokazala se primjena mini-implanta .

Mini implanti su nastali iz težnje da se u slučajevima velike koštane resorpcije omogući pacijentima ugodno i stabilno nošenje proteze. Predstavljaju dugovječno rješenje koje daje rezultate odmah. Mini-implanti  spadaju u grupu endoosealnih, titanijumskih, samonarezujućih, jednofaznih implanta.

Svojim malim prečnikom (1.8; 2.2 mm), omogućuju ugradnju u ekstremno uske i oštre grebene, kakvi se najčešće javljaju kod pacijenata koji dugi vremenski period nose proteze.

Na njihovim krajevima nalaze se kuglice, a u protezi se nalaze posebne kapice, te njihovim neposrednim kontaktom dolazi do „zakopčavanja“ proteze za implante, što omogućava da se proteza po opterećenju nosi bez pomjeranja i mogućnosti da ispadne

Prednosti ovakvih proteza su brojne:

  • maksimalno su stabilne, nema neprijatnog osećaja pomijeranja proteze koji često izaziva mučninu,
  • omogućavaju normalnu funkciju žvakanja sve vrste hrane, a smanjenjem baze proteze  omogućava se bolji osjećaj ukusa, kao i osjećaj toplog i hladnog,
  • dolazi do normalizacije govora, održavanja  normalanog izgleda lica, smanjenja  iritacije sluzokože, a sve to znatno utiče na poboljšanje kvaliteta života pacijenata,
  • ne postoji potreba za upotrebom različitih krema za lijepljenje proteza,
  • spriječavaju dalje propadanje kosti,
  • mini implanti mogu biti imedijatno opterećeni.

 

 

 

 

 

Mini implanti