ordinacija@pavlovic-stomatologija.com Kontakt telefon: +387 51 217 414
  • Deutsch
  • English
  • BHS

RESTAURATIVNA STOMATOLOGIJA

images19

Karijes je bakterijska infekcija uzrokovana bakterijama koje se nalaze u dentalnom plaku tj. mekim zubnim naslagama. Nastanak karijesa zavisi od više faktora, a karakteristike su mu povratni procesi demineralizacije i remineralizacije zuba, sve do momenta kada su odbrambene sposobnosti iskorištene, nastaje zubni karijes.

Da li će doći do nepovratnog oštećenje zuba, zavisi od faktora kao što su: faktori napada, faktori odbrane, istorija zubnih bolesti i trenutno opšte stanje pacijenta. Bakterije u zubnim naslagama na neoštećenom zubu prerađuju dostupan šećer, a kao najvažniji bioproizvod nastaje mliječna kiselina, koja razara i prodire kroz čvrstu površinu zuba, napredujući i razarajući i dublje strukture zuba. Rezultat je nastanak karijesa zuba.

U našoj stomatološkoj ordinaciji primjenom modernih standarda za tretman karijesa, a to znači da su prevencija i terapija jednako zastupljene. Prevenciju primenjujemo prije nego što se bolest pojavi, a terapiju sprovodimo nakon pojave bolesti. Svaki pacijent se detaljno pregleda, uzima se njegova medicinska i stomatološka istorija bolesti, izvrši se klinički pregled, i analizira status zuba pomoću OPT (ortopantomografskog) snimka. Nakon toga se individualno odredi terapija uz primjenu medicinskog modela tretmana karijesa.

  1. Kontrola bakterija obradom karijesnih lezija i primjenom medikamenata
  1. Smanjenje nivoa rizika od ponovnog nastanka karijesnih lezija
  1. Remineralizacija zuba
  1. Dugoročno praćenje pacijenata, što podrazumijeva redovne kontrole na 3 ili 6 mjeseci, u zavisnosti od rizičnih faktora. Posebnu pažnju posvećujemo minimalno traumatskoj intervenciji u otklanjanju karijesne lezije, zatim u čuvanju pulpe tj. nervno-vaskularnog sistema u korijenu zuba, „živca”, i potpunoj estetskoj nadoknadi dijela zubnog tkiva. Koristimo visoko kvalitetne materijale za zubne ispune koji svojim osobinama u potpunosti zadovoljavaju estetiku i funkciju nadoknađenog dijela zuba.